Verdubbeling capaciteit door slimme toepassing vacuümsystemen

Geplaatst in: Leidingwerk

11 december 2018

Voor een fabrikant van granulaat heeft STS een industrieel leidingwerkproject afgerond. Er werden vier nieuwe silo’s geplaatst en aangesloten. Natuurlijk ging dit gepaard met de nodige meters leidingwerk.

Silos

De silo’s die werden geplaatst zijn voor de opslag van het granulaat. Dit granulaat moet uiteindelijk in vrachtwagens geladen worden. Hiervoor werden de nodige vacuümtechnieken toegepast.

Weeginstallatie

Van de extruders naar de opslagsilo’s wordt het granulaat via blaasleidingen getransporteerd. Van de silo’s naar de weeginstallatie gaat dit vervolgens via vacuümtransport, dus middels een zuigende werking. De weeginstallatie kan de ladingen voor bulktransport per kilo nauwkeurig afwegen.

Dense phase

Van de weeginstallatie wordt het granulaat via een dense phase systeem naar de ontvangstsilo’s verplaatst. Bij dense phase worden stoffen verplaatst onder hoge druk (5 bar) en een lage snelheid. Dit zorgt voor minder slijtage van het leidingwerk en minder geluid. Bovendien staat het dense phase systeem garant voor een hoge capaciteit.

Verdubbeling capaciteit

Het granulaat wordt via het dense phase systeem naar silo’s getransporteerd om vervolgens daar in bulkvrachtwagens te worden geladen. Door het nieuwe systeem kunnen twee maal zoveel vrachtwagens geladen worden als voorheen. Bovendien kunnen er door het nieuwe systeem ook meerdere silo’s tegelijk bevoorraad worden.

Het project

Dit project verliep in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. De lijnen waren kort en oplossingen werden ter plekke gerealiseerd, waardoor het project soepel verliep.

Er werd ook samengewerkt met het Belgische AZO. Dit bedrijf is gespecialiseerd in transportsystemen. De routing van het leidingwerk werd berekend in samenwerking met Twentechnics. STS verzorgde de aanleg van het leidingwerk en de leidingbruggen, maar nam ook het mechanische deel voor haar rekening.